Roedd y diwedd o 2016 yn adeg cyffrous i ni, gan fod arweinwyr yn Cyngor Sir Gar wedi arwyddo’n swyddogol, yr Addewid Hawliau Plant yn Sir Gâr. Mae’r addewid yn gwneud yn siwr fod y hawliau o plant a phobl ifanc o Sir Gâr yn cael eu barchu, yn cael eu cymryd yn difrifol ac yn cael eu ystyried pan mae Cyngor y Sir yn gwneud penderfyniadau.

childrens right promise signing

Wrth arwyddo’r addewid, rydym yn gobeithio ei fod yn sicrhau fod y Cyngor yn cwrdd gyda’r anghenion wrth i nhw gwneud penderfyniadau sy’n effeithio bywydau ni fel plant a phobl ifanc. Fe wnaeth Brittany Alsop-Bingham, ein cadeirydd, Arweinydd Cyngh Emlyn Dole, Aelod am Addysg ar y Bwrdd Gweithredol Gareth Jones, Prif Weithredwr Mark James, Cyfarwyddwr am Addysg a Gwasanaethau Plant Rob Sully, i gyd arwyddo’r Addewid er mwyn dathlu diwrnod Hawliau Plant ar Tachwedd 20fed 2016.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gwneud gwrando i plant a phobl ifanc un o’i blaenoriaethau, mae hyn wedi cynnwys sefydlu Tîm Cyfranogiad a Hawliau Plant, er mwyn helpu plant a phobl ifanc cael ddweud a newid y ffordd rydyn ni’n setio lan i wneud yn siŵr fod mwy o pobl ifanc yn gallu ddod yn aelodau a chymryd rhan.

Os mae ganddo chi diddordeb mewn bod yn rhan or Cyngor Ieuenctid (CISG) neu gyda mater hoffech chi codi gyda ni, cysylltwch a ni