Hei, fel Cyngor Ieuenctid, mae gennym rywbeth cyffrous iawn ar y gweill, dyma ein Cynhadledd Ieuenctid GYNTAF ers cyfyngiadau symud Covid;

HAWLIAU GYDA’N GILYDD: Dathlu Hawliau Plant! Bydd digonedd o hwyl i’w gael ddydd Mercher, 25 Hydref 2023 ym
Mharc y Scarlets, Llanelli rhwng 9:30am a 2:30pm. Cliciwch YMA i archebu eich lle

Pam fod hawliau plant yn cŵl: Mae hawliau plant fel archbwerau – Maen nhw’n rhoi’r rhyddid i chi fod yn chi eich hun, dysgu, cael hwyl, a thyfu fyny mewn byd diogel a theg. Rydyn ni yma i ddangos i CHI pa mor anhygoel a phwysig ydyn nhw.

Dyma rai o Uchafbwyntiau’r Digwyddiad::
★ HYRWYDDWR HAWLIAU: Comisiynydd Plant Cymru: Rocio Cifuentes, i roi’r brif araith
★ GWEITHDAI GWYCH: Mae gennym weithdai rhyngweithiol a fydd yn gwneud dysgu’n hwyl! Bydd cyfle i edrych ar bynciau a fydd yn eich grymuso i siarad lan pan na fydd eich hawliau’n cael eu bodloni
★ CHI’N ARWAIN Y SIARAD: Rydym ni eisiau clywed EICH barn! Bydd trafodaethau yn cael eu harwain gan aelodau ein Cyngor Ieuenctid, a fydd yn gwrando, ac wir yn poeni am eich barn a’ch syniadau.
★ YR YSGUBOR: Bydd digonedd o sefydliadau, ynghyd â gwybodaeth a gweithgareddau i bawb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhan gan fod hwn yn brofiad unwaith mewn oes!
★ CWRDD Â FFRINDIAU NEWYDD: Cyfle i gysylltu â phobl ifanc a grwpiau eraill, sy’n angerddol am wneud Sir Gâr yn lle gwell.

Pam ddylech chi ddod:
★ DYSGU PETHAU CŴL: Cewch ddysgu am hawliau plant, a pham eu bod yn bwysig.
★ CAEL EICH YSBRYDOLI: Cewch glywed straeon gan bobl ifanc a sefydliadau sy’n newid ein byd er gwell.
★ GWNEUD FFRINDIAU NEWYDD: Cwrdd â phobl ifanc a sefydliadau anhygoel eraill sy’n credu ynoch chi.
★ TEIMLO WEDI’CH GRYMUSO: Cael syniadau ar sut y gallwch CHI wneud gwahaniaeth go iawn yn eich cymuned.

Sut i fod yn rhan o’r hwyl:
Os ydych chi’n ysgol, neu’n rhan o grŵp anhygoel, yn gweithio gyda phobl ifanc 11-18 oed, rydyn ni am i CHI ymuno yn yr hwyl! Dyma’ch cyfle i ddisgleirio, gwneud ffrindiau newydd, a dysgu sut i gael eich grymuso drwy hawliau plant.

★★★ CADWCH Y DYDDIAD ★★★
Gwnewch nodyn o 25 Hydref, 2023 ar calendr. Gobeithio gwelwn ni chi yno!

“Nid cynhadledd yn unig yw “HAWLIAU GYDA’N GILYDD: Dathlu Hawliau Plant”; mae’n lle i gael amser da, gwneud ffrindiau a bod yn rhan o rywbeth MAWR. Gyda’n gilydd, gallwn wneud yn siŵr bod hawliau plant yn cael eu cydnabod a’u dathlu!

Cadwch lygad mâs am fwy o ddiweddariadau, yn fyw ar #HAWLIAUGYDANGILYDD ar y cyfryngau cymdeithasol, ac ar ein gwefan – Rydym yn cyfri’r dyddiau tan ddiwrnod epig o hwyl, dysgu, a gwneud Sir Gâr yn lle gwell; un cam ar y tro!

Erthygl gan Tom