Fe wnaeth ein swyddog cyfarthrebu, Gwen Griffiths, cynrychioli’r sir mewn dadl genedlaethol yn Nhŷ’r Cyffredin ar Tachwedd 11. Roedd Gwen wedi cael ei hethol gan gynghorwyr ieuenctid eraill i gynrychioli Sir Gaerfyrddin, yn ymuno â 300 o aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig rhwng 11 a 18 oed.

Yn ystod yr haf, cefnogodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yr ymgynghoriad mwyaf ag ieuenctid y Deyrnas Unedig, wrth i Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig geisio rhoi llais i filiwn o bobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig.

Dychwelodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin fwy na 600 o bapurau pleidleisio ar gyfer y digwyddiad a bydd y pum mater pennaf a ddewiswyd yn cael eu trafod.

Bydd pob pwnc yn cael ei gyflwyno gan aelodau rhanbarthol etholedig, a fydd yn amlinellu’r dadleuon o blaid ac yn erbyn y mater sydd dan sylw, cyn i’r holl aelodau gael cyfle i’w drafod.

Ar ôl trafod y pum mater, bydd pob aelod o’r Senedd Ieuenctid yn pleidleisio dros eu prif fater er mwyn penderfynu beth fydd eu hymgyrch genedlaethol yn 2017.

Dywedodd Gwen: “Rwyf wrth fy modd o gael fy ethol yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid i gynrychioli pobl ifanc Sir Gaerfyrddin a Chymru ar lefel genedlaethol.

“Rwy’n edrych ymlaen at gael y profiad o fod yn rhan o ddadl yn Nhŷ’r Cyffredin.”