CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


MISGLWYF DI-BLASTIG

Rydym mor gyffrous i allu parhau â’n gwaith #PeriodPovertySirGâr am flwyddyn arall diolch i Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi mwy o arian i ni, cyfanswm o £13,437 i’w wario ar gynnyrch misglwyf/glanweithiol  ac eco-gydnaws y gellir eu hailddefnyddio  i’w rhoi i ferched a menywod ifanc.  Yn ogystal â bod AM DDIM, bydd y cynnyrch ar gael heb unrhyw ffwdan, cwestiynau ac yn  ffordd fwyaf priodol.

Roeddem am wybod pa gynhyrchion eco-gyfeillgar ac ailddefnyddiadwy y mae merched a menywod ifanc yn fwyaf tebygol o’u defnyddio – felly gwnaethom arolwg ar-lein i gasglu cymaint o safbwyntiau â phosibl. Mae’r wybodaeth a gasglwyd wedi ein helpu ni a’r Cyngor Sir i benderfynu pa gynhyrchion i’w prynu. Rydym wedi archebu ac yn aros i gyflenwi’r cynhyrchion ac yn gobeithio y byddant ar gael i chi o fis Ebrill!

Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i gwblhau’r arolwg, pawb sydd wedi cymryd rhan ac sydd wedi parhau i’n cefnogi.Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion