CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


CYNNYRCH MISGLWYF

Os ydych chi o dan 25 oed, yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac angen unrhyw gynnyrch misglwyf, cysylltwch â ni, gan fod gennym gynnyrch misglwyf eco-gydnaws ac amldro AM DDIM ar gael i chi! I gael eich cynnyrch am ddim, anfonwch e-bost at cyfranogiad@sirgar.gov.uk neu cysylltwch â ni drwy ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol.Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion