CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 

—————————————————————-

Dysgu go iawn ar gyfer bywyd go iawn

Rydym wedi cael amser prysur yn ddiweddar gydag aelodau yn teithio i bob cornel o’r Sir yn cyflwyno ein Siartiau Dysgu Go Iawn ar Gyfer Bywyd Go Iawn i bob Pennaeth Uwchradd i sicrhau bod copi yn cael ei arddangos ym mhob un o’n Hysgolion Uwchradd. 

Mae’r Siarter yn cyfleu barn dros 150 o bobl ifanc ac yn dangos y 10 maes dysgu fel, Cymorth Cyntaf, Byw’n Annibynnol, Addysg Wleidyddol a Sgiliau DIY.  Credwn y dylid eu haddysgu mewn ysgolion i roi’r wybodaeth, a’r sgiliau i ni angen i baratoi ar gyfer ein dyfodol.Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion