CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


RYDYM ANGEN I CHI WNEUD EICH MARC!

Rydym yn cefnogi Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn ei hymgynghoriad sydd â’r nod o roi llais i dros filiwn o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar lefel cenedlaethol. Nod yr ymgynghoriad a elwir yn ‘Make Your Mark’ yw cael pobl ifanc i bleidleisio dros ba faterion sy’n bwysig iddynt a’r hyn y dylai Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ymgyrchu drosto yn 2020.
Mae Arwen, ein haelod etholedig o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, yn arwain yr ymgyrch yn Sir Gaerfyrddin ac yn gobeithio annog pobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin i bleidleisio yn ymgyrch Mark Your Mark 2020.
Cofiwch WNEUD EICH MARC a phleidleisio!Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion