CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Nadolig Llawen

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


Pa gynhyrchion glanweithdra y dylid eu prynu o’r
Grant Urddas Cyfnod Llywodraeth Cymru?

Ni wedi derbyn £13,437 gan Grant Urddas Cyfnod Llywodraeth Cymru i’w wario ar gynhyrchion misglwyf sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd i bobl ifanc o dan 25 oed yn Sir Gaerfyrddin. Rydym wedi creu’r arolwg byr i gasglu barn chi ar gynhyrchion misglwyf gynnyrch eco-gydnaws y gellir eu hailddefnyddio ac sy’n gynaliadwy yn economaidd. Bydd eich barn yn dylanwadu ar sut y bydd y grant yn cael ei wario gan sicrhau bod yr arian yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau bosibl.Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion