CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


CLO MAWR: Mynd yn ôl i’r ysgol!

Gall fod yn amser pryderus a chythryblus iawn. Mae gan bawb wahanol deimladau ynglŷn â mynd yn ôl i’r ‘arfer’. Mae’n arferol iawn i blant a phobl ifanc brofi pryderon a phryder yn dilyn pandemig coronafirws a’r clo mawr. Gall fod i ffwrdd o’r ysgol a dychwelyd i amgylchedd sydd wedi newid fod yn anodd

BETH YW EICH BARN CHI?
Mae teimladau, barn a chwestiynau fel hyn yn normal i blant a phobl ifanc yn enwedig mewn cyfnod mor ansicr, ond cofiwch fod y Cyngor Sir wedi bod yn gweithio’n galed i roi cynlluniau ar waith i alluogi mwy o blant a phobl ifanc i fynychu’r ysgol pan ddaw’r amser. Rydyn ni am glywed gennych chi … Beth ydych chi’n ei feddwl? Cymerwch rhan!Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion