CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 21 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“Mae gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a dylid trin eu safbwyntiau a’u barnau yn gyfartal ag oedolion.”

I wybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


Cynhaliwyd ein 20fed Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd ein 20fed Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr wythnos hon, cawsom gyfarfod prysur yn edrych yn ôl ar y 12 mis diwethaf, ethol Bwrdd Gweithredol newydd a gosod blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth am y noson a Chyhoeddiad yr Etholiad 


Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion