CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

Rydym o’r farn “bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

“trwy roi cyfleoedd i bobl ifanc gyfrannu’n ystyrlon i benderfyniadau ynghylch materion sy’n effeithio ar eu bywydau a chyflawni newidiadau cadarnhaol.”

#PeriodPovertySirGâr

Rydym wedi bod yn ymdrin â thlodi misglwyf gyda Gwasanaethau Addysg a Chymorth Ieuenctid Cyngor Sir Caerfyrddin.  Mae’r pwnc sy’n effeithio ar gynifer o fenywod a merched ifanc mor bwysig; mae un ym mhob deg o ferched y DU rhwng 14 a 21 oed yn methu fforddio eitemau misglwyf.Featured Work

Ein Gwaith


Newyddion