CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


POBL IFANC, Y CYNGOR A’R AMGYLCHEDD

Cyfarfu aelodau Cai ac Arwen o’n Tîm Gweithredu Eco ag aelod etholedig Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Hazel Evans, Aelod o Fwrdd Gweithredol yr Amgylchedd yr wythnos hon i ateb ein cwestiynau amgylcheddol a thrafod ein pryderon. Buom yn trafod taflu sbwriel, effaith COVID ar waith y Cyngor, nodau ‘Walk the Global Walk’ a llawer mwy. Mae’n gadarnhaol iawn clywed beth mae’r Cyngor yn ei wneud ac mae rhaid i ni gofio bod cylchdroi’r amgylchedd yn rhywbeth y gall pawb ei wneud.Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion