CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 21 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“Mae gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a dylid trin eu safbwyntiau a’u barnau yn gyfartal ag oedolion.”

I wybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


MWY NA 100 O BOBL IFANC YNG NGHYNHADLEDD IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Ni wedi cynnal ei Gynhadledd Ieuenctid Flynyddol ddydd Mercher, 25 Hydref ym Mharc y Scarlets, Llanelli. Daeth 160 o bobl ifanc, athrawon ac ymarferwyr i’r Gynhadledd Ieuenctid eleni, sef pen-blwydd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn 20 oed, a chafwyd trafodaethau a gweithdai i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o Hawliau Plant. Am fwy o wybodaeth CLICIWCH YMA


Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion