CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 


#PeriodPovertySirGâr A OES ANGEN CYNHYRCHION ARNOCH?

Period Poverty Eco Products

Os oes angen cynhyrchion arnoch yn ystod ‘lockdown’, cysylltwch â ni ar unrhyw un o’n cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch y Tîm Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc ar cyfranogiad@sirgar.gov.uk #PeriodPovertySirGarGwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion