CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy’n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.

“bod gan bobl ifanc hawl i leisio’u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â’r hyn sydd gan oedolion i’w ddweud.”

I gael gwybod mwy neu i weld sut y gallwch ymuno ewch i’n Tudalen YNGLŶN Â NI 

—————————————————————-

GWNEWCH EICH MARC.

Rydym ni’n yn cefnogi’r ymgyrch ‘GWNEWCH EICH MARC’, sef yr ymgynghoriad mwyaf ymysg ieuenctid ledled y Deyrnas Unedig ac eleni, y nod yw annog dros 6000 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ledled Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan ac i bleidleisio ynghylch y materion pwysicaf iddyn nhw.

Mae Amber Treharne o Borth Tywyn wedi cael ei hethol i gynrychioli Sir Gaerfyrddin a Chymru fel aelod Sir Gaerfyrddin yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ar gyfer 2019/20.Gwaith dan Sylw

Ein Gwaith


Newyddion