Mae Pleidleis Ieienctid Fwyaf y DU yn mynd ar-lein

Bob blwyddyn rydym yn annog ac yn cefnogi pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan mewn proses benderfynu genedlaethol.

Nod yr ymgynghoriad a elwir yn ‘Make Your Mark’ yw cael pobl ifanc i bleidleisio dros ba faterion sy’n bwysig iddynt a’r hyn y dylai Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ymgyrchu drosto yn 2021.

Ers 2011, mae Make Your Mark Senedd Ieuenctid y DU wedi cyrraedd miliynau o bobl ifanc gyda mwy na 850 000 o bobl ifanc o bob cornel o’r wlad yn cymryd rhan yn 2019. Mewn blynyddoedd blaenorol, mae Aelodau y Senedd Ieuenctid wedi trafod materion ar y rhestr fer yn siambr Tŷ’r Cyffredin.

Mae Arwen, ein haelod etholedig o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, yn arwain yr ymgyrch yn Sir Gaerfyrddin ac yn gobeithio annog pobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin i bleidleisio yn ymgyrch Mark Your Mark 2020.

DYMA’CH CYFLE NAWR I WNEUD EICH MARC!

Eleni bydd y pleidleisio ar-lein ac yn cael ei gynnal trwy wefan Senedd y DU. Os ydych chi’n 11-18 oed gallwch bleidleisio’n uniongyrchol trwy’r wefan:

Cyhoeddir y canlyniadau ddechrau mis Rhagfyr, cyn i Aelodau Senedd Ieuenctid drafod y pwnc yn Nhŷ’r Cyffredin yn 2021.

Gwnewch eich Marc, Gwnewch Gwahaniaeth!