Tom, sy’n 14 oed ac o Llandyfan yw ein haelod etholedig o Senedd Ieuenctid y DU yn 2018/19.


Arweiniodd Tom ar Bleidlais ‘Make Your Mark’ 2018 yn Sir Gaerfyrddin, sef yr ymgynghoriad ieuenctid mwyaf yn y Deyrnas Unedig gyda 954,766 o bobl ifanc yn cymryd rhan. Gwnaeth Tom a’i thîm annog 5,076 o bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed ledled Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan a phleidleisio ar y materion pwysig sy’n cael effaith ar eu bywydau.

Datgelwyd Canlyniadau Pleidlais ‘Make your Mark’ (tudalen 30-31) ym mis Hydref a’r canlyniadau yn Sir Gaerfyrddin oedd:

• 1,035 votes – Iechyd Meddwl
• 620 votes – Taclo Digartrefedd
• 599 votes – Cwricwlwm I’n paratoi ni ar gyfer bywyd
• 599 votes – Tâi Cyfartai Gwasanaethau Ieuenctid
• 595 votes – Rhoi diwedd ar drosedd cyllell


Y 5 canlyniad gorau yn Sir Gaerfyrddin:

Ymunodd Tom ag aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Gwener 9 Tachwedd i ddadlau a phenderfynu ynghylch y mater mwyaf pwysig i ymgyrchu yn ei gylch yn 2018. Roedd Alisha ymhlith y 24 o aelodau oedd yn cynrychioli Cymru yn y digwyddiad.

Y ddwy Ymgyrch Genedlaethol ar gyfer 2018/2019 y pleidleisiwyd drostynt gan Aelodau o Senedd Ieuenctid y DU yn Nadl Tŷ’r Cyffredin ym mis Tachwedd oedd ‘Rhoi diwedd ar drosedd cyllell’ a ‘Pleidlais yn 16 oed’.

Ar ran y Cyngor Ieuenctid a Senedd Ieuenctid y DU mae Tom wedi diolch i’r holl bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin a hwylusodd Pleidlais Make your Mark eleni ac a gymerodd ran ynddi. Dyma’r nifer mwyaf o bobl ifanc i bleidleisio yn Make your Mark ers iddi ddechrau yn 2011.

Dywedodd Tom mai “bod yn aelod o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yw’r peth mwyaf anhygoel sydd wedi digwydd imi fel person ifanc. Mae e nid yn unig wedi rhoi hyder a nerth imi, ond mae e hefyd wedi rhoi cyfleoedd imi gwrdd â phobl o bob cwr o’r Deyrnas Unedig a chlywed eu barn am yr hyn sydd bwysicaf iddynt. Mae’r ymgyrch Pleidlais yn 16 oed yn bwnc arbennig iawn i nifer o bobl ifanc, gan ei fod yn rhoi llais inni a chyfle i helpu i lywio’r penderfyniadau sydd yn cael yr effaith fwyaf arnom. Bydd yn sicrhau bod pobl iau yn cymryd mwy o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ac yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r byd sy’n prysur newid a’r penderfyniadau sy’n gallu cael effaith arnynt.”

Dywedodd ef, “Mae Cwricwlwm ar gyfer bywyd hefyd yn ymgyrch bwysig iawn gan fod arnom ni, y genhedlaeth iau, angen cwricwlwm a fydd yn ein paratoi ni ar gyfer y byd prysur sydd o’n blaenau. Rwy’n gyffrous iawn i fod yn rhan o hwn, a gweld y gwaith sydd o’n blaenau, gan sicrhau ein bod yn parhau i roi llais i’r genhedlaeth iau.”