Ar 6 Mai 2021, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd. Cafodd y newid ei gyflwyno yn Neddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 fel rhan o’r newidiadau mwyaf i’r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl ifanc, oherwydd am y tro cyntaf, bydd gennym lais o ran dewis pwy sy’n ein cynrychioli yn y Senedd nesaf a bydd gennym yr hawl bellach i leisio ein barn am faterion allweddol sy’n effeithio ar ein dyfodol, megis iechyd, addysg a’r economi.

MAE’N RHAID I CHI GOFRESTRU I BLEIDLEISIO !

PWY SY’N GALLU COFRESTRUR?
ŸŸ Mae’n rhaid i chi fod yn 14 oed neu’n hŷn

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn un o’r canlynol:
dinesydd Prydeinig
dinesydd Gwyddelig neu’r UE sy’n byw yn y DU
dinesydd o’r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arno
dinesydd gwlad arall sy’n byw yng Nghymru neu’r Alban sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arno

I ddefnyddio’ch PLEIDLAIS yn Etholiadau’r Senedd, mae’n RHAID I CHI GOFRESTRU