Young Volunteer Of The Year

Enwebwyd ein Cadeirydd, Brittany, ar gyfer gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn a dyfarnwyd y wobr iddi yng Ngwobrau Cyflawnwyr Ifanc Radio Sir Gâr 2018. Pwrpas y seremoni wobrwyo eleni oedd cydnabod pobl ifanc ar draws Sir Gaerfyrddin sydd wir yn gwneud gwahaniaeth yn ein cymuned.

Cynhaliwyd y Gwobrau, a noddwyd gan Goleg Sir Gâr, yng Ngwesty Best Western Diplomat ddydd Gwener 19 Hydref 2018.

Pan ofynnwyd iddi sut yr oedd hi’n teimlo ynglŷn ag ennill y wobr, dywedodd Brittany “Rwyf mor hapus o fod wedi ennill y wobr hon, mae’n beth mor anhygoel i ddigwydd”.

Derbyniodd Brittany y wobr hon oherwydd ei blynyddoedd o waith caled gyda Chyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin trwy gwblhau dros 500 o Oriau Gwirfoddoli nôl ym mis Ebrill eleni yn ystod ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Rydym i gyd mor falch o’n Cadeirydd ac rydym yn diolch iddi am ei hymrwymiad, ei hymroddiad a’i brwdfrydedd dros y Cyngor Ieuenctid, ac estynnwn ein llongyfarchiadau iddi ar ennill y wobr hon sy’n fawr ei bri.