Amber joined members of the UKYP in the House of Commons on Friday 8th November
Ymunodd Amber ag aelodau Senedd Ieuenctid y DU yn Nhŷ’r Cyffredin ar ddydd Gwener 8fed Tachwedd

Amber 16 o Porth Tywyn, yw Aelod Seneddol Ieuenctid y Deyrnas Unedig Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019/20. Cynrychiolodd Sir Gaerfyrddin a Chymru yn Dadl Flynyddol Tŷ’r Cyffredin yn Llundain. Ymunodd Amber ag aelodau Senedd Ieuenctid y DU yn Nhŷ’r Cyffredin ar ddydd Gwener 8fed Tachwedd i ddadlau a phenderfynu ar y mater pwysicaf i ymgyrchu arno ar gyfer 2020, a gymerwyd o Bleidlais Gwneud Eich Marc 2019, lle defnyddiodd dros 4,100 o bobl ifanc o bob rhan o’r sir eu pleidlais.

Y 2 Ymgyrch ar gyfer 2019/2020 y pleidleisiodd Aelodau Senedd Ieuenctid y DU arnynt yn Dadl Tŷ’r Cyffredin ym mis Tachwedd oedd:
• Rhowch ddiwedd ar drisedd cyllyll – Mater datganoledig
• Amddiffyn yr amgylchedd – Mater y DU

Dywedodd Amber “Mae wedi bod yn gymaint o fraint I fod yn aelod o Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer 2019-20 ac mae wedi bod yn brofiad y byddaf yn ei drysori am weddill fy oes. Rwyf wedi datblygu cymaint o sgiliau gwerthfawr fel siarad cyhoeddus, dadlau a gwaith tîm ac rwy’n siŵr y bydd o fudd mawr imi wrth imi symud ymlaen trwy gydol oes. Mae bod yn aelod o Senedd Ieuenctid y DU wedi caniatáu imi gwrdd â chymaint o bobl ifanc anhygoel o bob rhan o’r DU ac rwyf wedi adeiladu cyfeillgarwch a fydd, gobeithio, yn para am amser hir. Roedd mynychu Tŷ’r Cyffredin yn wirioneddol fythgofiadwy, a mwynheais fy amser yn Llundain yn fawr ar gyfer dadl flynyddol Senedd Ieuenctid y DU! ”

Roedd Amber ymhlith 24 aelod a oedd yn cynrychioli Cymru yn y digwyddiad. Rhoddodd cymryd rhan yn y ddadl gyfle i Amber gwrdd ag aelodau eraill o’r Senedd Ieuenctid y DU rhwng 11 a 18 oed o bob rhan o’r wlad a gweithio gyda nhw i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc. Dros y misoedd nesaf bydd Amber, gydag aelodau’r Cyngor, yn gweithio’n galed ar y ddau brif fater.