ARDAL DYFFRYN AMAN
• Banc Bwyd Cwmaman
• Clwb Ieuenctid Cwmaman, Glanamman
• Cynolfan Gymuned Cwmaman
• Canolfan Teulu Betws
• Canolfan Teulu Garnant
• Homestart Cymru, Rhydaman
• Hwb, Dre Rhydaman
• Clwb Ieuenctid Llandybie
• Prosiect Ieuenctid Streets, Rhydaman
• Clwb Ieuenctid Tycroes


❤❤❤

ARDAL CAERFYRDDIN
• Swyddfa Bost Bancyfelin

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
Prosiect Ieuenctid Dr’M’z, Dre Caerfyrddin
• Hwb, Stryd Spilman
• Fferyllfa Evans, San Clear (ddwy siop)
• Love Your Body, Canol y Dref
• The Bodyshop, Dre Caerfyrddin
• Bowlio Xcel, Tre Ioan

Yr Atom, Dre Caerfyrddin

❤❤❤

ARDAL GWENDRAETH
• Bobol Bach, Trimsaran
• Canolfan Teulu
Tumble
• Clwb Ieuenctid Trimsaran
• Canolfan y Dywysoges Gwenllian, Cydweli
ARDAL LLANELLI
• Canolfan Plant Felinfoel

• Canolfan Plant Llwynhendy
Canolfan Teulu Porth Tywyn
• Canolfan Teulu Morfa
• CASM, Llanelli*
• Clwb Ieuenctid Llangennech
• Clwb Ieuenctid Porth Tywyn
• CYCA Llanelli
• Cyngor Gwledig Llanelli
• Dechrau’n Deg, Morfa*
• Hwb, Dre Llanelli
• Prosiect Ieuenctid Bwlch, Morfa

The Wallich Tai â Chefnogaeth*
The Wallich Prosiect Allgymorth Cymunedol*   

❤❤❤

DYFFRYN TYWI
• Canolfan Ieuenctid a Chymuned Llanymddyfri
• The Hangout, Llandeilo
• Y Pantri Glas, Llandeilo

 
❤❤❤
 
DYFFRYN TEIFI
• Canolfan Gymunedol Hen Ysgol Llanybydder
• Cynolfan Padlwyr Llandysul
❤❤❤
Mae cynhyrchion ar gael am DDIM :
Drwy Staff Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Gweithwyr Ieuenctid)
Drwy Thîm Gadael Gofal Sir Gaerfyrddin (Cynghorwyr Personol) Cyngor Sir Caerfyrddin
Yn pob Ysgol Gynradd, Uwchradd ac Arbennig yn Sir Gaerfyrddin
Yn pob Campws Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Sir Gaerfyrddin

*AR GYFER AELODAU NEU GYSYLLTIADAU YN UNIG
GALL RHAI PROSIECTAU/LLEOLIADAU FOD AR GAU NEU FYNEDIAD CYFYNEDIG OHERWYDD COVID-19