ARDAL DYFFRYN AMAN
• Banc Bwyd Cwmaman
• Clwb Ieuenctid Cwmaman, Glanamman
• Cynolfan Gymuned Cwmaman
• Canolfan Teulu Betws
• Canolfan Teulu Garnant
• Homestart Cymru, Rhydaman
• Hwb, Rhydaman
• Clwb Ieuenctid Llandybie
• Prosiect Ieuenctid Streets, Rhydaman
• Clwb Ieuenctid Tycroes


❤❤❤

ARDAL CAERFYRDDIN
• Swyddfa Bost Bancyfelin

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
Prosiect Ieuenctid Dr’M’z, Dre Caerfyrddin
• Hwb, Stryd Spilman
• Fferyllfa Evans, San Clear
• Love Your Body, Canol y Dref
• The Bodyshop, Dre Caerfyrddin
• Bowlio Xcel, Tre Ioan


❤❤❤

ARDAL GWENDRAETH
• Bobol Bach, Trimsaran
• Canolfan Teulu
Tumble
• Clwb Ieuenctid
Trimsaran
ARDAL LLANELLI
• Canolfan Teulu Porth Tywyn
Clwb Ieuenctid Porth Tywyn
Prosiect Ieuenctid Bwlch, Morfa
CASM, Llanelli*
CYCA Llanelli
Canolfan Plant Felinfoel
Dechrau’n Deg, Morfa*
Hwb, Dre Llanelli
Clwb Ieuenctid Llangennech
Cyngor Gwledig Llanelli
Canolfan Plant Llwynhendy
Canolfan Teulu Morfa
Canolfan y Dywysoges Gwenllian, Cydweli
The Wallich Tai â Chefnogaeth*
The Wallich Prosiect Allgymorth Cymunedol*   

❤❤❤

DYFFRYN TYWI
• Canolfan Ieuenctid a Chymuned Llanymddyfri
• The Hangout, Llandeilo
• Y Pantri Glas, Llandeilo

 
❤❤❤
 
DYFFRYN TEIFI
• Cynolfan Padlwyr Llandysul❤❤❤
Mae cynhyrchion ar gael am DDIM drwy Staff Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Gweithwyr Ieuenctid) a Thîm Gadael Gofal Sir Gaerfyrddin (Cynghorwyr Personol) Cyngor Sir Caerfyrddin

*AR GYFER AELODAU NEU GYSYLLTIADAU YN UNIG
GALL RHAI PROSIECTAU/LLEOLIADAU FOD AR GAU NEU FYNEDIAD CYFYNEDIG OHERWYDD COVID-19