❤❤❤

ARDAL DYFFRYN AMAN

 • Banc Bwyd Cwmaman
 • Clwb Ieuenctid Cwmaman, Glanamman
 • Cynolfan Gymuned Cwmaman
 • Canolfan Teulu Betws
 • Canolfan Teulu Garnant
 • Homestart Cymru, Rhydaman
 • Hwb, Dre Rhydaman
 • Clwb Ieuenctid Llandybie
 • Prosiect Ieuenctid Streets, Rhydaman
 • Clwb Ieuenctid Tycroes

❤❤❤

ARDAL CAERFYRDDIN

 • Banc Bwyd Hendy-gwyn
 • Bowlio Xcel, Tre Ioan
 • Canolfan Teulu Tŷ Hapus
 • Canolfan Teulu Tŷ Ni
 • Fferyllfa Evans, San Clear (ddwy siop)
 • Hwb (Hen adeilad Debenhams)
 • Love Your Body, Canol y Dref
 • Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
 • Prosiect Ieuenctid Dr’M’z, Dre Caerfyrddin
 • Swyddfa Bost Bancyfelin
 • The Bodyshop, Dre Caerfyrddin
 • Yr Atom, Dre Caerfyrddin

❤❤❤

ARDAL GWENDRAETH

 • Bobol Bach, Trimsaran
 • Canolfan Teulu Tumble
 • Clwb Ieuenctid Trimsaran
 • Canolfan y Dywysoges Gwenllian, Cydweli

ARDAL LLANELLI

 • Banc Bwyd Cydweli
 • Canolfan Plant Felinfoel
 • Canolfan Plant Llwynhendy
 • Canolfan Teulu Porth Tywyn
 • Canolfan Teulu Morfa
 • CASM, Llanelli*
 • Clwb Ieuenctid Llangennech
 • Clwb Ieuenctid Porth Tywyn
 • CYCA Llanelli
 • Cyngor Gwledig Llanelli
 • Dechrau’n Deg, Morfa*
 • Hwb, Dre Llanelli
 • Prosiect Ieuenctid Bwlch, Morfa
 • Siop Gymunedol Stebonheath
 • The Wallich Tai â Chefnogaeth*
 • The Wallich Prosiect Allgymorth Cymunedol*
 • Tŷ Enfys, Llwynhendy

❤❤❤

DYFFRYN TYWI

 • Neuadd Gymuned Trap, Trap
 • Canolfan Ieuenctid a Chymuned Llanymddyfri
 • Hyb Bwyd Llandeilo, Ysgol Gynradd
 • The Hangout, Llandeilo
 • Y Pantri Glas, Llandeilo

❤❤❤

DYFFRYN TEIFI

 • Caffi Emly/Teifi Chips, Castellnewydd Emlyn
 • Canolfan Gymunedol Hen Ysgol Llanybydder
 • Cynolfan Padlwyr Llandysul

❤❤❤
Mae cynhyrchion ar gael am DDIM :
Drwy Staff Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Gweithwyr Ieuenctid)
Drwy Thîm Gadael Gofal Sir Gaerfyrddin (Cynghorwyr Personol) Cyngor Sir Caerfyrddin
Yn pob Ysgol Gynradd, Uwchradd ac Arbennig yn Sir Gaerfyrddin
Yn pob Campws Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Sir Gaerfyrddin

*AR GYFER AELODAU NEU GYSYLLTIADAU YN UNIG
GALL RHAI PROSIECTAU/LLEOLIADAU FOD AR GAU NEU FYNEDIAD CYFYNEDIG OHERWYDD COVID-19