HYFFORDDIANT / Training

FFUFLEN ARCHEBU HYFFORDDIANT
TRAINING BOOKING FORM

Cwblhewch i archebu’ch lle ar yr hyfforddiant Cyfranogiad a Hawliau Plant a ddarperir gan Plant yng Nghymru
ar Dydd Mercher 29 Mehefin 2022 @ 9.30yb – 12.30yp

Please complete to book your place on the Participation and Children’s Rights Training delivered by Children In Wales
on Wednesday 29th June 2022 @ 9.30am – 12.30pm

Am fwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Sarah Powell ar SJPowell@sirgar.gov.uk neu 07748 154 672

For more information or if you have any queries please contact Sarah Powell on SJPowell@carmarthenshire.gov.uk or 07748 154 672